CSB Сетификат

CSB Валидносъ

Декларация за политиката и целите по качество

Декларация за политиката и целите на управлението по безопастността на движението по пътищата

Декларация за здраве и безопастност при работа

Удостоверение МРРБ

Лиценз от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Свидетелство за правоспособност от Агенция по кадастъра

Удостоверение от Българска браншова камара "Пътища"

Сертификат ISO 45001:2018
Актуализация 13.06.2022 г.

Сертификат ISO 9001:2015
Актуализация 13.06.2022 г.

Сертификат ISO 14001:2015
Актуализация 13.06.2022 г.

Сертификат ISO 18001:2007

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 14001:2005

Референция
Изпълнителна агенция "Пътища"

Референция
МРРБ

Референция
ГБС

Референция
Бул строй инженеринг

Reference
Road executive agency

Агенция "Пътна инфраструктура"

"ПИ ЕС АЙ" АД

"Холдинг пътища" АД