Лиценз от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Свидетелство за правоспособност от Агенция по кадастъра

Удостоверение от Българска браншова камара "Пътища"

Сертификат
ISO 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2005

Референция
Изпълнителна агенция "Пътища"

Референция
МРРБ

Референция
ГБС

Референция
Бул строй инженеринг

Reference
Road executive agency

Агенция "Пътна инфраструктура"

"ПИ ЕС АЙ" АД

"Холдинг пътища" АД